IMPRESSIE

WIE ZIJN WE

WIE ZIJN WE

LID WORDEN

LID WORDEN

Maple Leaf is geen prestatiegerichte club: plezier in het spel en gezelligheid staan voorop.
Onze vaste speelavond is de woensdagavond. Van half negen tot tien uur spelen we in het gymnastieklokaal aan de Canadalaan 2 (Corpus den Hoorn).
Het eerste half uur is er plaats voor de warming-up en worden gerichte oefeningen gedaan. Hierna worden partijtjes gespeeld.
Daarnaast treffen de leden elkaar tijdens de ledenvergadering aan het eind van het seizoen en tijdens de uitstapjes die elk seizoen in clubverband worden georganiseerd.